ملاک عزت

اخیرا بحثی در رسانه‌های سیاسی ایرانی مطرح شده بود پیرامون عزت ایران در عرصه سیاست خارجی و مقایسه‌هایی هم شده بود بین دوران آقای خاتمی و دوران اخیر. متاسفانه مبنای تعریف عزت در هیج‌کدام از این مطالب دیده نمی‌شد. یعنی موافقان و مخالفان دولت اخیر مبنای خودشان را از تعریف عزت ارایه نکرده بودند و به ارایه مثال پرداخته بودند مثلا گفته بودند که آقای شیراک آمده پایین پله‌ها برای آقای خاتمی و این یعنی عزت. البته نفی این قضیه از سوی دولت و انکار احترام فوق‌العاده‌ای که آقای خاتمی در سطح بین‌المللی داشت کاری بسیار نابخردانه و ناجوانمردانه است اما به یاد داشته باشیم که همان سفرهای همراه با عزت هم نتیجه خاصی به همراه نیاورد. مثلا در همان سفر فرانسه آقای خاتمی قرارداد خرید هواپیمای ایرباس امضا کرد ولی بعد فرانسه با استناد به تحریمهای آمریکا و موانعی که این کشور ایجاد کرد از تحویل حتی یک هواپیما هم خودداری کرد. یک نکته هم درباره ایتالیا اضافه کنم و آن هم اینکه نمی‌توان آقای رومانو پرودی را با آقای سیلویو برلوسکونی مقایسه کرد. رفتار و رویکرد این دو نفر نسبت به خاورمیانه و ایران متفاوت است. برلوسکونی ١٠٠ برابر آمریکایی‌تر از پرودی است و لذا عجیب نیست نوع رفتاری که با رییس دولت خدمت کرده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید