هزینه زندگی

امروز داشتم در راه برگشتن به خونه یک جمع و تفریقی می‌کردم که هزینه ماهانه زندگی بنده در بوستون چقدری می‌شه. اجاره ۴۵٠ دلار و آب و برق ۵٠ دلار و تلفن ۵٠ دلار و خورد و خوراک ٢٠٠ دلار و بیمه ماشین ١۵٠ دلار و بلیط مترو ۵٠ دلار و هزینه تفریحات سالم ١٠٠ دلار و متفرقه هم ١٠٠ دلار می‌شه. خلاصه همچین دردسرتون ندم. اگر مسافرتی جایی نرم باید روی روزی ۴٠ دلار تا ۴۵ دلار حساب کنم. هر مسافرت پروازی ٣ روزه هم حدود ١٠٠٠ دلار هزینه داره. دوستان مقیم آمریکا یا دیگر کشورهای غربی اگر محاسبه‌های مشابهی انجام دادن رو کنند بی‌زحمت ببینیم چه ‌جوریاست.

/ 7 نظر / 5 بازدید
حسین

همینه که گفتی با این فرقها: ماهی 300-350 تا برای غذا چون من یک سوم وعده ها رو بیرون میخورم تفریحات سالم در متوسط ماهی 300! تفریحات ناسالم ماهی ... اجاره خونه 100 تا کمتر میدم ماهی 100 تا بنزین بیمه ماهی 100 تا کمتر میدم

كوهستان

هزینه و که خودمون می‌دونیم...دراممدا رو رو کنید یه خورده اانبساط خاطر بگیریم...

فرناز

اجاره من از صدقه سر شما 100 تا بیشتره!! اما آب و برق نمیدم دیگه[نیشخند] از اونجا که قشر مستضعف بیدم ماشین و تلفن هم ندارم[چشمک] اما خورد و خوراک من 300 تا را کم کم میشه. با اینکه زیادم از بیرون نمیخرم. یعنی من خیلی میخورم[سوال]

alireza kermani (ARK)

shomaa shaayad noon khosh mikhori oonjaa ke enghadar hazine khord o khoraaket enghadar kame

Reza

haalaa che dalil daare ke benevisi tafrihaate SAALEM [لبخند]

کامران

رضا جون به قول اعلمی "عدد بده"!

علیرضا

اجاره 450 پوند بیل 70 پوند زندگی 300 پوند ماشین 100 پوند پوند=1850 تومان