خدا با تو صحبت می‌کند؟

اگر معتقد به وجود خدا باشیم و به‌طور کلی قبول داشته باشیم که خدا مهربان است و به آدمهایی که خلق کرده کمک می‌کند به این نکته می‌رسیم که چطور می‌توانیم بفهمیم که در موارد مختلف این خدای مهربان به ما چه می‌گوید؟ یعنی مثلا اگر در مقطع انتخاب هستیم و از آینده هم طبیعتا اطلاع نداریم چطور می‌توانیم از این دریای بیکران علم و دانش که ناظر بر اعمال ما و فکر ما هست کمک بگیریم که انتخاب درستی داشته باشیم. به نظرم گهگاهی به وضوح کتابهای آسمانی راه را نشانت می‌دهند و می‌گویند که خیر تو در چیست ولی خب این کتابها برای یک فرد خاص و یک زمان خاص نوشته نشده‌اند و بسیاری از حالتهای خاص را نمی‌توان با ارجاع مستقیم به کتاب خدا حل و فصل کرد. پیامبر هم نیستیم که جبرئیل پیک مستقیم ما باشد. اینجاست که مشکل پدیدار می‌شود خاصه اگر شما بخواهی حتما به راهی بروی که خدا می‌پسندد. گروهی که به اصالت عقل معتقدند در این موارد توصیه عقل را ملاک می‌دانند و دیندارانی هم عقل را پیامبر دوم می‌دانند. نکته مبهم این است که این عقل وقتی به سادگی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و گهگاه احساسات و گهگاه فشارها و زمانی اطلاعات غلط او را گمراه می‌کند چطور می‌توان اصالتش را پذیرفت؟ به نظر می‌رسد تقریبا تنها راهی که در مقابل بندگان خداست تلاش و کنکاش در حد توان و سپس تصمیم‌گیری و توکل به خداست. اگر هم نتیجه نداد دیگر شما حجت کافی دارید که در محدوده عقل و دانش و توانتان حرکت کرده‌اید. نشانه‌های خدا را هم البته در این میان نباید فراموش کرد. نشانه‌هایی از قبیل همزمانی اتفاقات و یا نتایج صدقات و نذورات و یا حتی استخاره. خلاصه امر آنکه اگر نمی‌دانیم چه کنیم و در امور دنیا با مشکل تصمیم‌گیری روبرو هستیم یادمان باشد که خدا با ما صحبت می‌کند و ما را با شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل تنها نگذاشته و تنها سبکباران ساحلها در امن و آرامش ابدی نیستند. ما هم بندگان همان خدایی هستیم که می‌گوید مرا یاد کنید که جواب خواهید گرفت.  

/ 0 نظر / 35 بازدید