مازاد
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٢ 

عینا نقل از وبلاگ برادر روزه‌دار روزمشق نویس!

اصولاً چيزی وجود داره به اسم مملکت گل و بلبل ، خدا رو شکر ايران عزيز ما به صورت تاريخی علمدار ممالک اين دسته ميباشه! به طور مثال کمترجايی از دنيا پيدا ميشه که بشه اونو به طرفه العینی 4 روز تعطيل کرد! غرض اين نيست که خدا نکرده بخوام دولت خدمتگزار رو زير سؤال ببرم که اثراتی که دولت عزيز در همين سال اول دوران مسئوليت از خودش به جا گذاشته بسی شگرف و مثال زدنی و چه بسا جبران نشدنيه! صرفاً هدف ياداوری خيانت های دولت قبليه که سعی ميکرد از اين تصميم های هيأتی دوری کنه... به هر حال عيد همگی مبارک، حال تعطيلات رو ببريد و خدا رو شکر کنيد که در جايی زندگی ميکنيد که هيجان جزوی از زندگی روزمرس، اينکه بعد افطار داری چايی سوم رو ميزنی و ببينی که لازم نيست فردا بری سر کار موهبتيه که در هيچ جای ديگه پيدا نميکنيد!


کلمات کلیدی: